Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86)

有現貨
HK$ 80

九巴已經陪伴香港86年,今年九巴以「停看聽讓」為主題,車身印有不同道路交通標誌,提醒各位要時刻注意路面情況。大家讓一讓,交通更順暢。

Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86)
Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86) Q版巴士 - 九巴86週年巴士「停看聽讓」(路線86)